Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos renginys „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje