Prie Prisikėlimo bažnyčios pradėtas kloti grindinys