„Tautiškos giesmės“ giedojimas Vinco Kudirkos aikštėje