Šmeižikas pergudravo pats save: jo talentą įvertino ne tik aukos darbdaviai, bet ir teismas

Taip

Taip portretas
Atėjo ožkytė į rūtų darželį ir pridergė. Teisybė triumfuos. Tam straipsnį vien šmeištas. Vienas žmogus stojo į kovą prieš galingą bendrovę( kuri pati pripažysta kad kišosi) ir teisinį absurdą Lietuvišką. Teisybė triumfuos!

Taip

Taip portretas
Čia mano nuomonė( kad dar neužsidirbčiau vienos bylos) korupuotas teismo sprendimas leido šmeižti žmogų viešai. Įteisina šmeižtą. Būtent šitas straipsnis šmeižikiškas.

Mano akimis

Mano akimis portretas
Tai šlykšti, korupcinė ir purvina byla! Sufabrikavę bylą žmogų nuteisė už pasakytą teisybę. Vis Ritos giminė dabar juokiasi užsiėmę už pilvų( kurie žino kad vogė ilgą laiką) iš mūsų teismų. Policijai pagarba- jie iš karto suprato esmę, ir tyrimą norėjo nutraukti.

Pieno Žvaigždėms

Pieno Žvaigždėms portretas
Kaip prisidėjote prie nekalto žmogaus " sutramdymo"? Gal pinigais prokurorei? Čia mano sanprotavimas tik. Patys rašote kad prisidėjote. Bet aš žinau tiesą iš tiesų..

Tai

Tai portretas
Gal nupirko prokurorę Pieno žvaigždės? Panašu į tai. Nes kokiu dar būdu galėjo jie " sutramdyti" pranešėję. Iš esmės patys prisipažino straipsnyje kad užsakė tyrimą. Ir spaudė Ritą dar, kad neprisipažintų, ją įtakojo. Būtent Pieno žvaigždės ir suorganizavo kad nuteistų nekaltą žmogų, patys tai pripažino straipsnyje.

Gal

Gal portretas
Paklausiame Kauniečių- Rita Sadauskienė vogė iš Pieno žvaigdžių prokudkciją ar ne? Bet ne jūs sėdėdami ten nusprendėte kad to nebuvo. Nors pripažino straipsnyje kad kišosi į tyrimą. Lyg ir pripažinimas kad korumpuota byla

Atėjo

Atėjo portretas
Oželis į rūtų darželį ir pridergė juodai. Ar ne taip ponia prokurore? Liežuvis neapsiverčia sakyti gerbiama. Moralinių vertybių nulis. Duok pinigų, kam nori sufabrikuos bylą ir nuteis. Čia mano nuomonė. O žmogaus likimas jiems net neįdomu.

Daug žmonių

Daug žmonių portretas
Žino kad ji vogė, net visa jos giminė. Ir mane nuteisia realiai prokurorė su teisėja nežinodamos nieko, ar vogė ar ne. O pagal bylą jos geriau žino už mane. Pripažinimo vagies nevertino sms, o mano sms jau vertina. Tai CIRKAS gerbiamieji, o ne teismas. Jie ten ką nori tą daro pasirodo.

Man tik

Man tik portretas
Įdomu kiek galėtų kainuoti toks užsakymas? Byla sufakbrikuota, teigiu atsakingai, ir nuteistas nekaltas žmogus. Kaip gali sėdėti tokiuose postuose tokie personažai- nesuvokiu. Mano akim jie patys sėdėti turėtų. Teisėja Paulauskaitė man pasirodė tik įrankis prokurorės. Tokie pabaisos teisia dorus žmones nekaltus. Siaubo filmas guobių gatvėje.

Rita Sadauskienė

Rita Sadauskienė portretas
Kai pasakė kad Pieno žvaigždės kišasi į tyrimą, tai aš jiems pasakiau kad parašysiu knygą Pieno žvaigzdžių odisėjos.kur ne viskas bus gražu. Tai jie, galimai mane ir užsakė per piktą prokurorę. Tiesą žinau, kalbėti negaliu. Taip nekaltą žmogų suspardė juodai..

Pieno Žvaigždės

Pieno Žvaigždės portretas
Patys pripažysta straipsnį kad prisidėjo prie nekalto žmogaus nuteisimo. O mano manymu patys užsakė šitą bylą per prokurorę. Galvoti gal nedraudžiama? Nes dar vieną bylą užsidirbsiu. Bet tiesą aš žinau. Dėl to ir prokurorės pavardės nėra

Par 4

Par 4 portretas
Metus, du teismai, kur nei vienam nekreipia dėmesio į faktus, įrodymus, spardomas tos šeimos gelbėtojas atvira forma ponių sėdinčių teismuose. Nes kitoj pusėje juk stovi moteris. Tai daugiau niekas juk neįdomu. Vyras turi būti " nubaustas". Teisme vien moterys. Tai ar feminizmas ar matriarchatas čia Lietuvoj įsigalėjo. Bet pasirodo moterims įstatymus pažeidinėti galima, o vyrams teisybės pasakyti- ne. Dar jos drysta už lygias teises kovoti. Kai viskas beveik užgrobta moterų. O jų sprendimai apgailėtini. Iš moters prokurorės ar teisėjos teisingo sprendimo manau net nesitikėk..Užuojauta vyriškai giminei.

Manau

Manau portretas
Aš greitai mokinuosi, ir per 4 metus teismų praktikos, perpratau visas teismų manipuliacijas, ir kaip galima teisiškai nekaltą žmogų sudirbti, įteisinti vieno žmogaus manipuliacijas ir šmeižtą. Kodėl tik teisėjos Paulauskaitės ( apgailėtina, gėda) pavardė įrašyta. O ko slepiasi prokurorė? Jau viešumo nereikia? Aš manau. Būtent ji neleido nutraukri tyrimo, ir vilko šitą bylą į teismą. Aš viską žinau, bet negaliu kalbėti, nes tokie perėjūnai dar vieną bylą iškels.

Žinote ur šuo pakastas

Žinote ur šuo pakastas portretas
Kas dar baisu, iš teismų praktikos, kokios manipuliacijos vyksta? Paėmė kitą bylą, kur tos vagilkos rašytas šmeižtas apie mane. Būtent jos teiginius įtraukė į šitą bylą. Ir kai tendencingai nuteisė apvertę bylą aukštyn kojom, taip įteisina jos melą rašytą ant manęs. Nes ponia prokurorė Renata Oželienė jos svaičiojimus pridėjo prie bylos. Ir po nuteisimo legalizavo šmeižtą apue mane. Dabar viešai gali tas ligotas istorijas pasakoti- neva kad priėmė, užgrobė butą( tik iš banko kreditas buvo paimtas, pats jį ir išpirkau). Ir jos ligotus paistalus gali platinti viešai. Nes tai yra bylos medžiaga.

Tesmo cirkas

Tesmo cirkas portretas
Įsivaizduokite- prokurorė ir teisėja mano rašytas sms vertina, ir traktuoja kaip kerštą. O pačio žmogaus rašytą sms kad VOGĖ teismas nusprendžia nevertinti. Tai nesuprantu aš kokio lygio ten personažai sėdi. Apie užsakymus bylos aš nekalbėsiu, bet situaciją visą žinau. Prokurorį su teisėja cirką padarė iš bylos, teisybę apvertė aukštyn kojom. Apgailėtina kai tokie personažai užima tokias vietas. Pagarba jaunai policijos tyrėjai Dainavos P.K. Jos neapkvailino Pieno žvaigdžių kišimas į bylą. Šitam straipsnį jie patys tai pripažysta, paskelbta viešai. Reiškia buvo šališki, nepadėjo tyrimui, o aįvirkščiai, siekė pranešėją užčiaupti. Čia mano nuomonė. Bet bijau kaf ji teisinga! Dorų žmonių neučiaups niekadėjai, ir korumpuoti teismų atstovai- niekada.

Autorius

Autorius portretas
Sakiau tam direktoriui " išmintingam" kad rašysiu knygą Pieno Žvaigždžių Odisėjos. Tai matomai, teistumą, kaip avansą gavau. Tai teistumas yra, dabar ieškau finansisto, kas padėtų knygą išleisti. Apie teismų darbą, reikia atskirą knygą rašyti. Žinau viską iki smulkmenų.

Direktorius

Direktorius portretas
Gal tas iškalbingas direktorius pats vogė? Kad tokį sugalvojo užstoti. Toks tokį užstoja, ar ne direktoriau? Čia liaudies patarlė tokia. Vargšas žmogelis galimai tokių pat lizdą pajudino..

Gerbiamieji

Gerbiamieji portretas
Paseksiu jums pasaką- vagis pasiguodė užtarėjui. Jis nubėgo pas piktą prokurorė Oželienytę Elenytę, ji sukurpė bylą prieš nekaltą žmogų. Oi, tik gaila kad pagal tokį straipsnį jo pasodinti neišeis. Štai ir pasaka baigta!

Norite gerbiamieji

Norite gerbiamieji portretas
Pieno žvaigždžių Odidėjos. Tokia knyga išeis apie jų veiklą, ir aišku teismų darbą. Užtenka tik prokurorei skambučio, ar pakalbėti, ir žmogui gyvenimas " sutvarkytas". Greitai apvers bylą aukštyn kojom. Jie daro ten ką nori, kai supratau..

Kur

Kur portretas
Ji įsileido? Butas buvo užstatytas, tik kreditas paimtas. Dar ir savo butą kur gyvenai praradau per ją. Žlugdė žmogų kaip galėjo. Dar šmeižia čia ant visos lietuvos. Apgailėtinas personažas.

Gėda

Gėda portretas
Teismui ir teisėjai- gėda. Konstitucinis teismas pasisakė- už kritiką teismams negali būti žmogus teisiamas. Daug žmonių pabėgę į užsienį dėl tokio bardako. Ir įstatymą turėtų keisi 154str ir apsivalymas teismų turėtų būti mano akimis. Kaip Šiaurės korėjoje, jau teisia žmones už pasakytą teisybę. Aš teisėjos vietoj būčiau neleidęs skelbti jos pavardės. Man gėda būtų. Apgailėtina kadteismuosedirba kai kurie be jokių žmoniškų vertybių. GĖDA.

O gal

O gal portretas
Čia teisėjos talentas užsakymus vykdyti? Čia tik pamąstymas. Jeigu aš žinau 100% dėl to personažo ką ji darė savo įmonėj, tai manęs joks teismas nenuteis. Aš teisybę pasakiau. Čia teismų problemos kad tokią politiką veda, ne mano. Ir ne aš vhenas žinau teisybę, o daug daugiau žmonių. Negali nuteisti nekalto žmogaus, ir užčiaupti- čia ne Šiaurės Korėja.

Rita Sadauskiene

Rita Sadauskiene portretas
Paklausiame Kauniečių ar vogei iš Pieno žvaigdžių produkciją kada, ar ne? Tegul atsiliepia kas dirbo, kas žino, žmonės. O ne teisėja, kuri nieko nežino, bet teisia drąsiai nekaltą žmogų.

Čia

Čia portretas
Rita Sadauskienė užsakė šitą straipsnį, kuri dirba pieno žvaigždėse. Tegul prisitato rašytojai. Manau dalis Kauniečių žino geriau už teisėją, ta persona nešė produkciją ar ne. Gal nenešė. Bet ko tada bijo prisitatyti? Kam tas straipsnis iš viso tada..?

Teismai

Teismai portretas
Kas Lietuvoje yra su teismais jūs man pasakykite? Kaltus, prisidirbusius daug kartų išteisina, o visiškai nekaltus- nuteisia. Teisia jau žmones už pasakytą teisybę. Ar nereikėtų keisti įstatymo dėl šmeižto? Na absurdiška situacija gaunasi. Gali būti nuteistas už pasakytą teisybę. Na tai absurdas kažkoks

Nukentėjęs

Nukentėjęs portretas
Nuo tesmo ir vagies. Padėka Dainavos PK ir jaunai policijos tyrėjai, kad apkvailinti nepavyko, ir norėjo nutraukti šitą tyrimą. O teismas, na ką gerbiamieji, patys žinote kokie pas mus teismai- ką nori tą ir daro. Užsakymus įvykdo, bet teisingumo- nerasta. Pagarba Policijai!! Ir tikrai ne teidėjai įvardintai.

Beje

Beje portretas
Jauna Dainavos P.K tyrėja, mano akimis pasirodė daug protingesnė už teisėją. Teismas ten iš viso mano akim buvo surežisuotas, nuosprendį jau žinojau atėjęs į pirmą posėdį. Tą suoratau iš teisėjos

Tiesos

Tiesos portretas
Nepaslėps joks teisėjas. Tik kai galai išlys, turėtų būti gėda. Daug Kauniečių žino tą ioriją, tik reikia prabilti viešai. Gėda tokiai teisėjai turėtų būti mano akimis, jei policija tyrimą nutraukti norėjo. Pagarba Policijai.

Čia geras

Čia geras portretas
Vagie, kepurė dega..Bėk pas pas įvardintą teisėją- užgesins.

Vietoj to

Vietoj to portretas
Zinote kaip buna uzsakyta byla, kai logikos visai nera, nekreipiama demesio i irodymus, vagies prisipazinima kad voge, apverciama byla aukstyn kojom, o paskui spaudoje teiseja vaizduojama kaip cheroja. Tokie dalykai buna korupcinese bylose manau, kai trecios jegos kisasi, tada ir byla uzbaigti skambiai reikia, nes uzsakovui reikia atidirbti uz pinigus. Stai jums ir cherojai, kai nuteisia nekaltya zmogu, ir dar ji apsmeizia viesai. Teisejos pavarde paskelbta, nors pasirode kaip nevykele, sugebejo tik prisipazinusi vagi pridengti.

Jonas

Jonas portretas
Kas neaišku prokurorei ir teisėjai, kad teisybę pasakiau? Taip vogė, tik kaip jųms įrodyti, jei įrodymų jūs nematote. Ko bijo prisistatyti šmeižikė, ko bijo pavadinimą įmonės parašyti? Gal ten tada vyko masinės vagystės? Ar bijo ne dėl to? Tai šitas straipsnis ar ne šmeižtas tada? Vagie- kepurė dega. Bėk į teismą, teisėja užgesins..

Vagystės

Vagystės portretas
Ilgą laiką vyko įmonėje. Nenorėjo viešinti, nusprendė pranešėją užčiaupti. Straipsnį pripažino kad kišosi į teismų darbą mano manymu. Žmogus parašė kad vogė, pateikė įrodymus. O apie teisėjos darbą spręskite patys. Neskuria kuris nusikaltėlis- pranešėjas ar vagis. Na, tai ką čia kalbėti daugiau.

Teisėjai

Teisėjai portretas
Teisme neleidote kalbėti, ir klausyti, tai čia pasakysiu- būtent teismas įteisino šmrižikės veiklą, ir dabar leido mane šmeižti viešai. Kur įrodymai kad tam mikimauzui aš trukdžiau jo valdiškoj tarnyboj? Kur įrodymai? Jūs apie tai net teisme neužsiminėte. Čia melas tam, kad mikimauzas tas pateiktų man melagingą ieškinį. Teismai čia žiūriu nežinau kuo užsiima, žmogaus susidorojimu. Kad gyvenime daugiau nekalbėtų apie vagystes. Taip- teisėja " didvyrė" nuteisė žmogų kuris informavo apie vagystes. Spręskite patys gerbiamieji.

Ekspertas

Ekspertas portretas
Komentuoja bylą viešai, dar teismams nepasibaigus. Kai šantažuoja, smurtauja, melagingai policijas kviečia- ką daryti pinia prokurore? Ar aš negaliu parašyti kažko pikčiau? O kodėl moteriai leidžiama pažeidinėti įstatymus ir likti nenubaustai, net vogti? Ar šiuolaikiniam pasaulį moterim jau viskas galima? O vyrai net teisybės patašyti negali? Paskui po tokių apgailėtinų teismų vyrai neišlaikę tų niekšybių ir padaro savo teismus

Gerbiamieji

Gerbiamieji portretas
Vagys- pasiraitokite rankoves, ir kibkite į darbus. Kai apsauga pagaus, rašykite ant jo pareiškimą dėl šmeižto, ir bėkite paskui pas tą teisėją. Ir niekadėjas bus nuteistas, o jūs legalizuosite savo vagystes. Nes jaunos teisėjos teismų praktiką tokią daro. Aišku su jumoru aš dėl vagysčių, geriau jų nebūtų. Bet jiems žiaurei padeda tokie mūsų " teismai". Pasijaučiau kaip vaikų darželyje. Sakau jums atvirai.

Ko

Ko portretas
Darbdavio pavadinimo nėra? Kodėl tas darbdavys bijo viešai kalbėti apie vagystes? Gal bijo kad išaiškės ir kad ta ponia vogė, kuri nuteisė nekaltą žmogų. Ar ne to tie ponai bijo? Taip, nuteisė žmogų už tai, kad pranešė apie darytas vagystes, pateikė įrodymus, tos ponios pripažinimą kad vogė. Ir teismas vis tiek nuteisė žmogų kaip šmeižiką. Tai spręskite gerbiamieji žmonės ar tai normalu, ir kas ten tokia teisėja per " didvyrė". Ar teismų praktika neina prie to, kad būtina nuteisti tik vyrą. Moterys gali daryti ką nori- smurtauti, vogti. Bet bus nuteistas vyras. Nes jis negali niekam nieko sakyti. Aš galiu viešai iškviesti į Tv ir ponią teisėją pasikalbėti. Bet aišku jinai neis. Ar feminizmas čia, ar matriarchatas įsivyrauja- nežinau. Bet jau senai vyrai taip užspausti moterų teroro ir agresijos, kad matau greitai vietos mums nebus. O kurie čia bus, bus kas antras nuteistas štai tokių jaunų teisėjų " didvyrių".

Ekspertas

Ekspertas portretas
Ta teisėja kuria precendentą, kai kiekvienas pagautas įtariamas vagystėmis galės rašyti melagingą pareiškimą ant apsauginio, ir bus nuteistas apsauginis dėl šmeižto. Nes teismas gali neįrodyti vagies vagystės. Štai kokias istorijas kuria jaunos teisėjos, matomai supratimo neturinčios apie teisingumą. Konstitucinis teismas leidžia kritikuoti teismus. Tad nusiraminkite gerbiamieji. O teisėjos pavardę ne aš parašiau.

Nuteisė

Nuteisė portretas
Nuteisė žmogų už pasalytą teisybę. Dar pateikė jis įrodymus. Geriau tokių teisėjų nebūtų. Tuoj pusę Lietuvos vyrų bus teisti. Moteris va šmeižia visai Lietuvai žmogų, o jis negali pasakyti tiesos. Vagystes taip savo ta ponia legalizavo.. Visi vagys dėmesio- rašykit pareiškimus dėl šmeižto kaip pagaus, ir bėkite pas įvardintą teisėją. Ji nuteis tą niekšelį kuris pagavo vagiantį tave.Čia mano nuomonė, nieko asmeniško

Taip

Taip portretas
Aš teisybę parašiau gerbiami Kauniečiai, pateikiau 100% įrodymus mano akimis, o mane nuteisė vis tiek. Ir šmeižia toliau spaudoje. Tai vertinkite patys :

Reikia LT teismų kaip Amerikoj, iš žmonių

Reikia LT teismų kaip Amerikoj, iš žmonių portretas
Išrinktų 12. Nieko nebus gerbiamieji, kol tokia teisinė sistema. Siūlau tai poniai kur užsakė straipsnį parašyti įmonės pavadinimą, ir žmonių atsiliepti, ar yra kas žino kad ji vogė iš įmonės. Tada pažiūrėsime. Pagalvokite dabar- ar prokurorė, ar teisėja, kurie nuteisė nekaltą žmogų, gali žinoti ar tas žmogus vogė iš įmonės anksčiau? Jai nepagavo iš karto, tai ir nežinos. Bet mūsų teisėjams tai nedaeina, įrodymų nevertina, tai ko tada tikėtis..

Dabar

Dabar portretas
Aiškinsiuosi ir su Kauno diena. Ta ponia kur rašo Vaida, ko ji bijo prisistatyti? Ar tai ne Rita Sadauskienė kartais? Jos tetulė dirbo Kauno dienoje visa gyvenimą redaktore. Tai ir straipsnis tojį parašyti buvo nesunku.

" išdavikiškos sms"

" išdavikiškos sms" portretas
Tas pačias sms ta ponia tampė dar į civilinį teismą. Ir sakiau tą teisėjai. Sumaišė abi bylas, nors tai nieko bendro. Ir neva "šmeižiką" padarė. Nors pasakiau gryną teisybę, pateikiau įrodymus. Tai patys vertinkite mūsų teismų darbą. Ne paslaptis, kad dar yra kam ir skambučio užtenka, kad bylą sutvarkyti kaip nori.Bet lazda turi du galus manau.

Jonas

Jonas portretas
Manau būtų įdomiau apie teismų darbą pakalbėti. Kaip pateikiami 100% įrodymai vagysčių, ir žmogų vis tiek nuteisia. Pavardę jūs patys parašėte teisėjos, ne aš.. Paskui dar pavadinimą paskelbkite, pasidomėkite ar buvo iš tikrųjų vagysčių. Ir bus aišku viskas. Mano žiniomis čia viskas užsakyta buvo.

Vietoj to

Vietoj to portretas
Kad teistumėte žmogų viešai už pasakytą teisybę, reikėjo pasidomėti kiek žmonių žino apie tos ponios vagystes iš įmonės. Tada suprasite ir apie mūsų teismų veiklą, ir nekalto žmogaus sudorojimą, Aš keliu klausimą visuomenėj, ar tikrai turtingi ponai kojomis atsidarinėja teismų duris? Man asmeniškai panašu kad taip..

Įtakinga

Įtakinga portretas
Įmonė, siekis užčiaupti žmogų, viskas buvo sustyguota kaip laikrodis. Ko įmonės pavadinimo nerašote? Nes tada daug žmonių manau tik pasijuoktų iš tokio straipsnio

Reikėjo

 Reikėjo portretas
Žurnalistams ateiti į teismą, ir pasižiūrėti kas ten vyksta. Jeigu nekreipiama jokio dėmesio į įrodymus, vadinasi bylą galima apversti aukštyn kojomis. Čia mano nuomonė.

Tas

Tas portretas
Žmogus iš š...dų ištraukė visą jos šeimą. Jis spardė ilgą laiką ji ir naikino. Tiesą daug kas žino. O šitas strailsnis yra grynas melas ir šmeižtas!

Taip

Taip portretas
Ta ponia vogė, ir pati sms žinute pripažino kad vogė. Pasirinko patvorinių kelią. Pakišo nekaltą žmogų po teistumu ir juodina viešai. Reikėjo savo sms dar pridėti, pripažinimą kad vogė. Tai didžiausia nelaimė to žmogau tas personažas..

Dija

Dija portretas
Tokių aferistu yra ne mažai, kurie nori užvaldyti veiklių žmonų uzgyventa turtą.Ir atsikratyti nuo tokių neįmanoma, jie juk nieko nesugeba, visada būna žmonom kaip Alfonsas.

Sija

Sija portretas
Yra ne tik tokių sugyventinių bet ir vyrų,kurie būdus žmonos raurus nori pasisavinti ir skleidžia kad ji viskas padaryta nors nėra taip. Šis žmogus apie kuri rasau tai galima sakyti, kad visa gyvenimą Gyvendamas su žmona buvo Alfonsas, pinigų per visą gyvenimą neatnešė visų i šeima.Žinoma jis turi negalią ir laikau kaip nesveiko žmogaus pritekėjimą,tačiau jis kalba apie žmoną kad ji durna ,moterims kurios su juo prasideda, jis patarinėja ją padaryti psichiškai nesveika.Vienu žodžiu tokių aferistu sveikų ir nesveikų yra manau ne vienas, tai tiesa ką rašo šitame straipsnyje.Nes tokiu yra kurie nori turtą užvaldyti ,nors tas turtas nepriklauso.Tačiau yra tokių moterų kurios mokina tą daryti du naudą sau.

Vel neigalus teismas,pasejo

Vel neigalus teismas,pasejo portretas
Nauja muzikine sekla???

Yra kaip yra.

Yra kaip yra. portretas
Aferistai yra tokie ,ko čia stebėtis.
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių