Garbūs svečiai atvyko į A. Areimos premjerą „Dviejų Korėjų susijungimas“